OEE Coach Software

De nieuwste OEE Software met de langste geschiedenis

OEE Coach Software laat alle afdelingen dezelfde taal spreken,

en dezelfde doelen nastreven…

Van “Ze doen nooit…” en “Ze zouden…”

naar “WE slagen” en “WE Lossen dat op”

In veel fabrieken lijken ‘de andere afdelingen’ eerder een vijand dan een helpende partner. OEE Coach maakt een gemeenschappelijke taal en het vieren gezamenlijke successen mogelijk op basis van begrijpelijke feiten en cijfers.

Oee Coach Software – een waardegedreven productiviteitssoftware:

Total Productive Manufacturing Execution System (TPMES)

OEE Productiviteits Software die de teams helpt in plaats van hindert

Daily management met OEE

Werkvloer Centraal

OEE Coach ondersteunt het werk van de mensen op de werkvloer, waardoor het productie-management aan alle voorwaarden kan voldoen die nodig zijn om een World Class Manufacturing Fabriek te creëren.
Speciale machine

Flexibel en Verbonden

OEE Software ontworpen om elk verlies op elke machine te visualiseren; ze kan precies geconfigureerd worden zoals u het nodig heeft voor úw specifieke situatie. Hoe de organisatie ook groeit; OEE Coach is software die meegroeit met uw behoeften.
OEE COACH connected factory

Intelligent

OEE Coach gebruikt intelligente algoritmes om de meest accurate gegevens te verkrijgen, gebreken en fouten te detecteren en de juiste feedback aan de gebruikers te geven. Maar het belangrijkste: OEE Coach genereert intelligente en gevalideerde grafieken, rapporten en overzichten.

Stelt u zich een machine voor waar OEE, SPC en financieel resultaat

de belangrijkste drijvers zijn om te werken en te verbeteren…

What if…

…OEE visualizes ALL phenomenons that hinder value-creation.

…SPC visualizes essential parameters that lead to such deviations;

… Where SPC predicts the phenomenon BEFORE it pops up in the OEE

… Where operational decisions can be made on actual financial effects.

With OEE Coach OEE Software and DataLyzer SPC Software this can be done. You gain access to the most important information to grow towards Zero Losses and Zero Emission.

Verbonden fabriek

De Connected Factory

OEE Coach verbindt het technische systeem
met het sociale systeem.

En het verbindt sleutelsystemen
om de productiviteit te verbeteren.

De beste SPC software

Gegevenslyzer-logo

DATALYZER (1979) is ’s werelds toonaangevende partij voor kwaliteitsmanagementtools en -training.

DataLyzer was de producent van ’s werelds eerste SPC software in 1981.

De beste OEE software

OEE Coach Logo

OEE COACH is de meest geavanceerde OEE Software voor de shopfloor.

Het is de nieuwste opvolger van
Arno Koch’s OEE Toolkit, ’s werelds eerste OEE-software uit 1995.

… Datalyzer OEE Coach!

DATALYZER - OEE COACH

DATALYZER OEE COACH is de perfecte productiviteits software die twee
werelden bij elkaar brengt:

De gedroomde toolbox voor
World Class Manufacturing.