Definitie(s) van Kwaliteit

Er wordt een product gemaakt dat aan de specificatie voldoet, en wel in één keer goed.

KWALITEIT

Een machine zou uitsluitend product moeten maken dat volledig voldoet aan alle specificaties.

 

Wanneer de output niet aan de specificatie voldoet:

Wanneer trad welke afkeur op?

Wat is

KWALITEIT

Kwaliteit in OEE betekent: Voldoen aan de Specificaties

De definitie van Kwaliteit binnen OEE is eenvoudig:

Een product maken dat  aan ALLE specificaties voldoet,

en wel in één keer goed.

Specificaties

'Specificaties' bepalen 'Kwaliteit'

Hoewel de introductie van OEE doorgaans leidt tot discussies over de gebruikte specificaties (wat zeer waardevol is!), neemt OEE de bestaande specificaties per definitie als een gegeven. Ze worden gehaald of niet.

Principes

Wat OEE betreft is ‘afval’, ‘herbewerking’ en ‘sub-specificatie’ allemaal hetzelfde:

Het was niet in één keer goed en daarom is het een verlies.

Aanbeveling

Kwaliteit is (veel) meer dan een stapel papier...

  • Het definiëren van afkeur-product kan zwakke definities of moeilijk controleerbare specificaties zichtbaar maken. Ben daar blij mee!
  • Goede specificaties refereren altijd aan de behoefte van de klant/gebruiker!
  • We kunnen de operator slecht vragen om kwaliteit te produceren, wanneer hij in staat is de kwaliteit van zijn werk daadwerkelijk zelf te kunnen overzien en sturen!
  • Wie een taak uitvoert, garandeert haar kwaliteit.
  • Wie garanties geeft, mag voorwaarden stellen.
  • Wie de kwaliteit van zijn output niet kan garanderen, is verplicht het proces te stoppen.
  • Wie een binnenkomend probleem detecteert, brengt het terug naar de vorige stap, ZONDER correctie.
  • Wie een fout maakt, lost het op.
  • Het is toegestaan om een fout één keer te maken; met als doel te voorkomen dat ze ooit een tweede keer zal optreden.
  • Het management garandeert een systeem waarin de medewerkers hun taak kunnen uitvoeren binnen de specificaties.

Antwoord nog niet gevonden?

Wanneer u alle secties in de Academie doorzocht hebt, en nog steeds uw antwoord niet gevonden heeft, stel uw vraag dan hier.
Om u zo goed mogelijk te helpen, ben aub zo specifiek mogelijk.
We willen geen antwoord geven aan anonieme vragenstellers. We vragen uw begrip hiervoor.