Zero Emissie Fabrieken

De droomstaat van een fabriek...
DATALYZER - OEE COACH
et|icon_heart|

Stel je voor dat elke resource die de fabriek ingaat, eruit komt in het product. En zo niet volledig herbruikbaar is ...

Zero Emission betekent: Er wordt GEEN energie-, geen grondstof- en geen tijd verspild… Is dat mogelijk?

Ja. Een handvol emissievrije fabrieken bestaan in Japan.

Is dit duur?

Nee. Het is niet wat je in het product stopt wat het product te duur maakt; het is wat de klant niet ontvangt, maar toch betaalt.

Stel je voor hoeveel energie er in de fabriek gaat. Hoeveel daarvan gaat uiteindelijk in het product en hoeveel raakt op de een of andere manier verloren …?

Hoeveel van alle grondstoffen eindigend NIET in het verkochte product?

En hoeveel arbeidsuren…

OEE Coach wil zero emission fabriekencreëren: fabrieken waar geen resources worden verspild.

 

et|icon_lightbulb_alt|

Wat is een Zero Emission Factory?

In een Zero Emission Factory:

  • Worden alle producten geproduceerd volgens de specificaties: Er wordt geen afkeur of sub-spec geproduceerd; Nul defecten
  • Alle inkomende grondstoffen gaan in het product of kunnen volledig worden hergebruikt: Zero waste van materiaal.
  • Alle producten stromen continu van de ene waarde-stap naar de andere: Zero waste van tijd
  • Al het water en de lucht die worden gebruikt, komen er hetzelfde- of beter weer uit de fabriek: Geen Verontreiniging; Nul verspilling van water en lucht
  • Alle betrokkenen krijgen kwaliteit van leven en voegen waarde toe: Nul verspilling van Human Capital
et|icon_id-2_alt|

Meer dan 25 jaar OEE leert ons:

  • Zelfs in de beste westerse fabrieken worden enorme hoeveelheden energie en hulpbronnen elke dag weer verspild; dit wordt vaak beschouwd als normaal of onvermijdelijk …
  • De prijzen van energie en hulpbronnen blijven stijgen. De vraag blijft groeien, bronnen worden steeds schaarser: dit zal niet veranderen…
  • Verspilde middelen worden meestal gemakkelijk betaald, maar het is veel moeilijker om financieringen te vinden om deze verliezen te elimineren …
  • Er wordt vaak aangenomen dat het elimineren van verliezen duur is en er is geen tijd om dit te doen. Het tegendeel is waar: Als u tijd en geld hebt om dag na de heersende verliezen te betalen, dan heeft u absoluut de tijd en de middelen om ze voor eens en altijd te elimineren. Dan houdt u veel geld over!

Accepteer nooit de verspilling van kostbare hulpbronnen,

omdat je de verspilling van de toekomst zou accepteren.

 

Europese Commissie
et|icon_documents_alt|i

OEE Coach steunt de European Green Deal

In december 2019 publiceerde de Europese Commissie haar ambitie om in 2050 klimaatneutraal te worden: The Green Deal.

In een Zero Emission Factory wordt energie gebruikt om waarde te creëren en wordt niet verspild. Er worden geen materialen verspild, niets vervuilt het milieu. En voor de aandeelhouders het beste: Wat je niet verspilt, hoeft u niet te betalen!

Zero waste produceren is de meest kosteneffectieve manier van produceren!

 

Green Deal-diagram

Verenigde Naties

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties
et|icon_compass_alt|

OEE Coach ondersteunt en draagt bij aan de ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties

De Verenigde Naties hebben 17 ambitieuze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen vastgesteld, die zij tegen 2030 willen bereiken.

OEE Coach draagt actief bij aan de volgende 4 doelen:

 

Sustainable Development Goal 4 van de Verenigde Naties: kwaliteitsonderwijs

Kwaliteitsonderwijs

Experts van OEE Coach trainen en leiden veel mensen op ‘on the job’ maar ook als gastdocenten aan universiteiten en hogescholen.

Wij streven ernaar om zoveel mogelijk mensen praktische kennis over continue verbetering te geven.

[OEE Academy]

Sustainable Development Goal 8 van de Verenigde Naties: fatsoenlijk werk en economische groei met OEE

Fatsoenlijk werk en economische groei

Miljoenen mensen werken in fabrieken en creëren al die spullen die ons leven makkelijker en comfortabeler maken. De heersende verliezen in hun processen beperken echter de economische groei terwijl de arbeidsomstandigheden er verre van optimaal zijn. OEE Coach ondersteunt hier actief om dit te verbeteren.

Sustainable Development Goal 9 van de Verenigde Naties: industrie en innovatie met OEE en Makigami

Industrie en innovatie

Industrie is onze natuurlijke habitat. Maar ook sociale- en innovatieprocessen hebben onze volle aandacht.

Wij bieden tools en kennis om innovatie- en andere processen aanzienlijk te versnellen via www.makigami.info – Geen zinvolle innovaties zonder soepele processen!

Sustainable Development Goal 12 van de Verenigde Naties: Verantwoorde productie met OEE

Verantwoorde productie

Je kunt niet méér duurzaam zijn dan wanneer je Zero Emission bent…

En dat moet natuurlijk op een verantwoorde manier gebeuren.

‘Respect for people’ is een van de zes sleutels die OEE Coach toepast. Verenigde Naties: Wij zijn met u!

flanders make
b3lineicon|b3icon-cryptocurrency-globe||Cryptocurrency Globe

Flanders Make

FLANDERS MAKE DRAAGT BIJ AAN HET BOUWEN VAN EEN BETERE WERELD

‘Flanders Make’ draagt bij aan de ambitieuze sustainable development goals van de Verenigde Naties, die de VN in 2030 wil bereiken. Flanders Make richt zich op 5 van deze doelstellingen door middel van onderzoek en technologische innovatie.

OEE Coach staat open om vanuit ons kantoor in Bonheiden (B) een bijdrage te leveren aan organisaties op dit pad in Vlaanderen.

Flanders Make doelen
et|icon_documents_alt|i

Het OEE Institute ondersteunt de Zero Emission Factory Challenge

Streeft u ernaar om een Zero Emission Factory te worden of

Bent u bereid om deel te nemen aan de Zero Emission Factory challenge?

OEE Coach en onze partners geven u extra faciliteiten.